Kako postupati sa cirkonom?

Kako postupati sa cirkonom?

Ovim putem Vas želimo upozoriti na nekoliko pravila prilikom rada sa cirkonom kako ne bi došlo do pucanja, ne lijeganja i sl. Do problema sa protetskim radovima od cirkona može doći zbog više razloga. 

 

1. BRUŠENJE ZUBA 

Prvi bitan faktor za uspjeh i dugotrajnost cirkonskog protetskog rada je brušenje zuba. Bataljak koji je brušen za cirkon ne smije imati oštrih kuteva na preparaciji jer se na tim kutevima stvara napetost koja može dovesti do pucanja cirkona. Poželjno je da je preparacija na zaobljenu stepenicu. 

 

2. OTISAK / INTRAORALNI SCAN 

Precizan i jasan otisak je vrlo bitan za pravilan dosjed cirkona. Stepenica na zubu mora biti jasno vidljiva kako bi se osigurao pravilan dosjed cirkonske konstrukcije na bataljke i izbjeglo klackanje mosta. 

 

3. PROBA 

Cirkon se mora pažljivo isprobati u ustima pacijenta kako ne bi došlo do pucanja uslijed zagriza. Najčešci razlog pucanja je klackanje mosta na brušenim zubim kada na probi pacijent zagrize, a most nije cementiran. Na probi je poželjno cirkonske radove, nakon probe dosjeda i laganog zagriza pacijenta radi prve kontrole zagriza, cementirati privremenim cementom i tek tada isprobati puni zagriz i napraviti korekcije. 

 

4. PRIVREMENO CEMENTIRANJE 

Cirkon je materijal koji ima veliku tvrdoću, ali nije elastičan. Takav materijal nije poželjno privremeno cementirati u usta pacijenta na vrijeme duže od par sati jer zbog popuštanja privremenog cementa na nekom od zuba nosača vrlo lako može doći do puknuća cirkona. Ako pacijentu treba zube ostaviti na privremenom cementu duže vrijeme, preporuka je uzeti otisak preko cirkonskog rada i napraviti pacijentu iste takve privremene zube kako bi se izbjeglo pucanje. 

Također, do pucanja može doći i prilikom skidanja rada sa privremenog cementa, pogotovo ako se koriste skidači – izbijač sa utezima, njih treba u potpunosti izbjegavati. 

 

5. CEMENT KOJI PREPORUČAMO? 

Fuji plus

 

*Bilo kakvo pucanje na probi ili privremenom nošenju ide na trošak ordinacije. 

*Za radove koji nisu po protokolu 3DLab-a gdje se odmah ide na gotov rad, a ne proba se prototip 3DLab ne daje garanciju. 

*3DLab odgovara za pucanje trajno cementiranih radova i to po garanciji unutar 6 mjeseci.

*Ovim mailom se ograđujemo odgovornosti ukoliko nešto nije ispoštovano kao što je u istom navedeno